ການສະແດງຂອງບໍລິສັດ/ທັດສະນະໂຮງງານ

Factory  Tour1

ພັດລົມແກນປ້ອງກັນການລະເບີດ

Factory  Tour2

ກໍລະນີພັດລົມ centrifugal

Factory  Tour3

ພັດລົມໂດຍກົງ

Factory  Tour4

ພັດລົມ Duplex